„Půda se často dostávala až na silnici druhé třídy, což ohrožovalo bezpečnost provozu,“ uvedla starostka Božena Bošiaková. Projekt navrhla obec, zaplatili ji ale Státní pozemkový úřad. Stavba trvala od půlky srpna do minulého týdne. Její součástí bylo i vysazení asi 1900 stromů a keřů.

JAN BOHÁČ