„Opravy začnou na parkovišti firmy AMM Otáhal a budou pokračovat v ose chodníku po levé straně až ke křižovatce ulic Pod Padělky, Augusty Šebestové a Sokolská. Výkopové práce bude provádět dodavatelská firma, montážní práce na vodovodu budou zajišťovat zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav," sdělili představitelé obce na webu.

V souvislosti se stavbou upozornili také obyvatele na zvýšené riziko úrazu v místě staveniště, dopravní omezení, zvýšený hluk a prašnost. Práce provádí společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.