Nové vodní plochy doplněné výsadbami domácích druhů dřevin a trvalými travními porosty by měly sloužit nejen pro zvířata, ale také pro lidi. Kobylské mokřady by měly tvořit vodní hladiny o celkové výměře přes dvaačtyřicet metrů čtverečních. Projekt také počítá s vybudováním nového vodního toku o délce čtyři sta osmdesát metrů. Výsadby a zatravnění se budou nacházet na 88 300 metrech čtverečních. Vše doplní biotechnické objekty jako kamenná zídka, takzvané plazníky či broukoviště.

Dříve bývalo v údolnici táhnoucí se od Čejče až po Trkmanec ve Velkých Pavlovicích několik rybníků. Na území obce zasahovalo v minulosti také velké jezero. Na jeho existenci upozorňuje například první písemná zmínka z roku 1464 nebo mladší doklad, mapa Moravy od Jana Ámose Komenského.