Projekt provázely od počátku těžkosti. „Původně jsme chtěli stavět již v roce 2013, museli jsme však čelit řadě problémů,“ svěřil se Tureček.

Cílem chráněného bydlení je snaha pomoci lidem s postižením zařadit se do běžného chodu společnosti.