V kulturním pásmu, které svěcení předcházelo, vystoupily děti z Dětského folklórního souboru Jatelinka, dívčí, ženský i mužský sbor z Moravské Nové Vsi i Zpěváčci od svatého Jakuba. Při zpěvu je doprovodila Neoveská cimbálová muzika pod vedením primáše Ctibora Brančíka. Jako host vystoupil také mužácký sbor z Dubňan. Samotné svěcení uvedl novoveský chrámový sbor.

Tradice svěcení vína prý vznikla tak, že když chtěli za dávných časů otrávit svatého Jana vínem, on nad ním udělal znamení kříže, tím mu požehnal, a když víno vypil, nic se mu nestalo. Proto se v předvečer svatého Jana světí všechno mladé víno.

A pak už mohla začít ta pravá Štěpánská veselice. Jedlo se, pilo a zpívalo až do pozdních hodin tak, jak to na druhý svátek vánoční chodí. Holt – na Štěpána není pána.