„Naposledy byl vystaven před šesti lety v Britském muzeu v Londýně na výstavě Umění doby ledové, jinak je ukrytý v depozitáři Archeologického ústavu Akademie věd v Brně,“ přiblížili správci Archeoparku v pozvánce na webu.

Poprvé návštěvníci uvidí kel příští sobotu na Mezinárodní den archeologie od jedenácti hodin. A to celý den zdarma. Pak denně až do 28. října. Vždy od devíti hodin ráno do půl čtvrté odpoledne.