Nedávno dosazovali stromy také v blízkých Vranovicích. V katastru obce přibylo v poslední době 334 stromů a 555 keřů. „Z ovocných jsme vysadili jabloně, hrušně nebo ořešák. V Hložkových žlebech pak javory, habry, duby a lípy. Z keřů svídy, ptačí zob či klokoč nebo kalinua,“ vyjmenoval radní Luboš Mrkvica.

Smyslem je vylepšit ochranu životního prostředí v obci. „Výsadba vytváří zejména v rovinaté krajině větrolamy, které poskytují kryt proti větru a ochraňují půdu před erozí," doplnila za obec Dana Kvapilová.