Myšlenka se zrodila už před třemi lety. „Možnost zlepšit přírodní poměry v Úvalech a zvýšit výskyt zvláště chráněných živočichů vyplynula z toho, že území bylo zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit v rámci Programu Natura," sdělil starosta Valtic Pavel Trojan.

Radnice proto požádala o dotaci a byla úspěšná. Z celkové částky 1,7 milionu korun pokryla devadesát procent nákladů. Tento měsíc si radnice převzala už hotové dílo.

Na levém břehu Svodnice v nivě Úvalského rybníka je pět samostatných tůní. Území dříve sloužilo jako louka.

Podle starosty je místo dobré především pro žábu kuňku ohnivou, kterých ubývá. „Zapojili jsme se do aktivní ochrany přírody. Populace kuňky ohnivé je závislá na dostatku vodních ploch bez intenzivního rybářského hospodaření. Nepříznivý stav populace tohoto živočicha je způsobený celkovými změnami vodního režimu krajiny," vysvětlil.

Tůně se nacházejí hned vedle opravené cesty z Úval podél toku potoka kolem takzvaného bývalého Šedova mlýna. „Navrhli jsme to jako novou cyklotrasu, která by se měla opravit až do Hlohovce," poznamenal Trojan.

Ve valtické místní části Úvaly žijí necelé dvě stovky obyvatel.