„První variantou je prodej budovy a použití získané částky společně s předpokládanou dotací na vybudování víceúčelové haly. Ta bude sloužit ke kulturním a sportovním akcím v areálu tamní tělovýchovné jednoty Sokol," uvádí zaječští zastupitelé na anketním lístku.

Druhou možností je ponechání budovy v majetku obce. To by znamenalo buď vynaložit vysoké náklady na celkovou opravu objektu, nebo nadále pronajímat části kulturního domu jako sklad, obchod a restauraci.