„Považuji za nepřijatelné, aby se představitel Strany zelených vyjadřoval takto vulgárním způsobem a v rozporu s programem strany. Není možné, aby se podílel na uplatňování principu kolektivní viny a populisticky šířil nesnášenlivost vůči Romům jako etniku,“ sdělila předsedkyně krajské organizace Strany zelených Zuzana Benešová.

Podle ní je v rozporu s programem zelených také podpora zastavování zemědělské půdy dalšími nákupními centry. „Vzhledem k tomu, že to není poprvé, co Otto Vaďura vystupuje na veřejnosti vulgárně a v rozporu s naším programem, vyzvala jsem jej, aby opustil Stranu zelených. Neučiní-li tak, podám návrh na jeho vyloučení,“ doplnila.

Stejný názor má i místopředseda zelených Martin Ander. „Otto Vaďura se evidentně spletl, když se svými názory před třemi měsíci vstoupil do Strany zelených. Chce-li dělat tímto způsobem politickou kariéru, může to zkoušet u některých z pohrobků sládkových republikánů, ale ne u zelených,“ vyjádřil se nekompromisně.

Dřívějšího předsedu břeclavských zelených Jaromíra Šorfa obě ostrá stanoviska namířená proti jeho nástupci překvapila. „V Brně i v Praze dobře věděli, o koho jde. Když se do strany hlásil, upozorňoval jsem je na to, že jeho slovník je svérázný, jadrnější. Proti přijetí přesto nikdo nic nenamítal,“ zmínil Šorf.

Vaďura, jehož volbu do čela břeclavské organizace mezitím krajské vedení strany zpochybnilo, se brání po svém. Nemyslí si například, že by v dopise použitý vůl by byl horší než kráva, která uletěla předsedovi strany Martinu Bursíkovi v e-mailu o poslankyni Zubové. Také tvrdí, že slovo cikán rozhodně nemyslel jako urážku nebo projev rasismu, nýbrž jako pojmenovní národnosti. „Vážím si mnoha cikánů. Třeba takového Jožky Poláka, který jezdil léta s fekálním vozem a dnes zaměstnává řadu lidí,“ řekl Vaďura.

Zelení se distancují od výroků Otto Vaďury.
DOKUMENT:

Cikán je pojmenování národnosti a nikoliv urážka a už vůbec ne projev rasismu

Určeno: Všem, kteří čtou tyto stránky jako moje reakce a reakce členů ZO SZ Břeclav na usnesení předsednictva KR –SZ, ke kterému se vyjádří a zaujme stanovisko Členská schůze SZ Břeclav, se kterým jsme byli seznámeni zatím ústně členem KR.
- vyhláška Rakouska – Uherska vydaná jako postup četnictva proti potulujícím se cikánům používá výhradně tohoto pojmu. Nikde jsem se nedočetl, že by uznávaná evropská panovnice Marie Terezie ani její syn Josef II byli označováni a nařčeni z rasismu.
- Ottův – Naučný slovník (který jsem nenapsal pod pseudonymem Otta), rovněž hovoří o cikánovi jako národnosti.
- moji oba dva rodiče mě řádně vychovali, oba dva matka i otec řádně pracovali, nikdy nikomu neublížili ba odmalička mi vštěpovali, že cikánit se nesmí. Byli to vzorní rodiče a občané, s rasismem, který je mi podsouván neměli nikdy nic společného a nikdy jsem od nich neslyšel výraz romovat se nesmí. Svoje dvě děti jsem vychovával ve stejném duchu a budu tak vychovávat i svého vnuka a vnučku, a je mi jedno, jestli se to komukoliv líbí či nelíbí. A komu se to nelíbí, ten ať mi políbí, ovšem dodávám- jestli chce. Pokud nechce nemusí a v daném momentě to není žádnou urážkou, neboť dotyčný, či dotyční měli na výběr. Nechtějí- nemusí.
- Světová legenda hudebního nebe Karel Vacek, jehož píseň „Škoda lásky“ se stala písní II.světové války, kterou zpívali nejen čeští vojáci ale i invazní americké, britské a kanadské jednotky od Londýna, přes Danker, Ardeny až do Berlína a stejně tak i vojska wehrmachtu od Stalingradu až po Berlín a každý si ji považoval za svoji národní píseň. A nemyslím si ani Já ani Svět, že by byl Karel Vacek rasista, když složil píseň „Cikánko ty krásná“
- kdysi dávno jsem shlédl v kině film, který byl nedávno u.veden v některé z našich televizí : Cikáni jdou do nebe“ Pokud by jen název filmu zaváněl rasismem, jistě by byl stažen z veškerého vysílání.
- Bolek Polívka, hlavní představitel jedné z postav nedávno odvysílaného filmu Roming, nositel Českého lva představuje ve svojí roli cikána a o svých předcích se nevyjadřuje jinak jako o cikánech a Marian Labuda- legenda československého filmu zde ztvárňuje částečně asimilovaného cikána a neohrazuje se proti Plívkovým výrazum, ale naopak hovoří „my cikáni".
Nevím kdy, z čeho a za jakých okolností vzniklo slovo Rom. Nejsem historik, nikdy jsem nepracoval v Akademii věd Českého jazyka, jsem Břeclavák, studoval jsem v Jihlavě a Brně, ale nepamatuji si, na tam žijícího žádného obyvatele z Říma, na mezinárodních mapách označovaného jako Roma, ze kterého by se dala odvodit tato zkomolenina slova, neboť původní římské obyvatelstvo bylo označováno za románské, římské ale rozhodně ne romské.

Poprvé se setkávám s tímto slovem snad v 70. letech minulého století, tedy v době označované za rozvinutý socialismus Jedná se tedy snad o slovo umělé a jsem přesvědčen že vymizí stejně jako pojmy RVHP, úderník, Matka hrdinka, 1 kiloblb- což byla jednotka blbosti tj. množství blbosti obsažené ve výroku „Žijeme lépe a radostněji“. Tedy i slovo Rom je pravděpodobně výmyslem nějakého soudruha jazykového analfabeta. Připouštím však i to, že autorem mohl být i jazykový genius, podílející se na vzniku mezinárodního jazyka Esperanto, který se ovšem neujal a skončil svoji praxi obrazně řečeno na hromadě hnoje. Ať tak či tak podle mého i slovo Rom, čeká podobná historie.

Není možné vážené PSZ posuzovat lidi podle toho, zda používají ve svém slovníku slovo rom nebo cikán. Vážím si pana Josefa Poláka, břeclavského cikána v minulém režimu řidiče fekálního vozu Služeb města Břeclavi, dnes majitele restaurace Čavale a podnikatele, který zaměstnává řadu lidí. Vážím si pana Gronzíka a pár dalších cikánů pracujících u Silnic či Imosu. Rád poslouchám hudbu mladých cikánů ze skupiny Gipsy Kings. A nesnáším rádoby papaláše ať jsou z jakékoliv strany, kteří svoji úctu k cikánovi dávají najevo oslovením že je Rom.

Otto Vaďura SZ Břeclav
Od čtvrtka 19.2.09 zpochybněný KR SZ předseda