Jenže jednatel APH-rybníky Otto Vaďura o víkendu po výlovu Hlohoveckého rybníka vodní plochu nepředal, jak ochránci přírody plánovali.

„Vyhodil jsem je. Nedokázali mi předložit ani manipulační řády. Dělají si s vodou co chtějí. Nepředám jim rybníky, aby nám spustili vodu a na našich sádkách pak zdechnou všechny ryby,“ argumentoval Vaďura.

Firma APH-rybníky má navíc podle jeho slov nájem zaplacený do třicátého listopadu. „Peníze mi žádné nevrátili. Nehodlám se proto s nimi bavit o nějakém předávání,“ má jasno rybníkář.

Agentura je přesvědčená, že při výběru nového nájemce rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostředný a Mlýnský postupovala správně. „Rybářství Hodonín v transparentním procesu nabídlo pro stát ekonomicky nejefektivnější podmínky nájmu,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.

Nejvyšší nabídka

Rybářství Hodonín má od státu Lednické rybníky pronajaté na sedm let. Při výběru firmy s nejlepší nabídkou se pojistila dovětkem, že pokud nebude úspěšná, navýší svou nabídku o deset a půl procenta nad nejvyšší nabídku.

S takovým jednáním se nehodlaly smířit jak Rybníkářství Pohořelice, tak APH-rybníky, které řadu let na Lednických rybnících hospodařily.

Jejich zástupci se obrátili s žádostí o pomoc také na sociálnědemokra­tického poslance Jiřího Petrů a senátora Jana Hajdu. Senátor zadal prověření záležitosti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Výsledek zatím nemá.

Poslanec Petrů zase využil institutu ústní interpelace, tedy žádosti o vysvětlení přímo ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. „V regionu se hovoří o tom, že za celým výběrem stojí nejmenovaný, bývalý poslanec, dnes poradce na agentuře a pouze se hledala forma jak vše zlegalizovat,“ naznačil Petrů možnost předem připraveného výběru.

Posouzení odborníků

Ministr Chalupa ve své odpovědi uvedl, že proces byl podle jeho informací v pořádku. Potvrdila to podle něj i nezávislá advokátní kancelář. Poslance zároveň ujistil, že pro jistotu dá věc posoudit ještě dalším odborníkům.

„Vaši odborníci mohli posuzovat pouze to, co jim agentura k tomuto posudku sama nabídla. A už vůbec nemohli vědět, co od ní mají požadovat k objasnění a vysvětlení. Takže mě ani nepřekvapuje, že se nikdo z vašich odborníků neobrátil na účastníky výběrového řízení k poskytnutí základních materiálů,“ podotkl Vaďura. Právě tyto dokumenty podle něj dokládají netransparentnost a dodatečné doplňování požadovaných materiálů, které měly být odevzdané v zapečetěných obálkách jednotlivými zájemci o pronájem.

„My ještě čekáme na další vyjádření ministra. Zároveň připravujeme žalobu na výběrové řízení,“ sdělil ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička.

„Zpochybňujeme to, že agentura nedodržela podmínky zadávacího řízení, jak je sami stanovili. Nabídka, kterou učinilo Rybářství Hodonín, měla být automaticky vyřazená, protože nebyla konkrétní a jasná, takže se neměla dál účastnit tohoto řízení,“ zdůraznil.