Živým tématem jsou pro Velkopavlovické způsoby, kterými lze zkrotit rychlejedoucí řidiče v městských ulicích. Jednou z variant je pořízení zpomalovacího semaforu, jaký léta využívají třeba v Mikulově. Názory na jeho pořízení se ale různí.

Starosta Pavel Procházka (ODS) je pro, na vážkách je opoziční zastupitel Pavel Lacina (SNK). A vedoucí dopravního inspektorátu Jiří Mach s jeho využitím souhlasí pouze v individuálních případech.

Přečtěte si také => Jihomoravské obce zpomalovací semafory odmítají. Tvrdí, že nejsou efektivní

Starosta Procházka by zpomalovací semafor rád viděl ve městě ještě letos. „Zajímal jsem se o něj. Postoj policie se ale různí, ne vždy to doporučují. Osobně jsem ale přesvědčený, že jde o velmi vhodný způsob, jak provoz zpomalit," sdělil Procházka.

Velkopavlovičtí dříve sáhli po retardérech. Ovšem neuspěli. Na radnici se snesla kritika. „Tři ze čtyř jsme museli do týdne odstranit. Lidé si stěžovali na zvýšení hluku a praskající domy. Zpomalovací semafory by byly vhodnější. Jde o téma, které je u nás velmi živé a kterým se zabýváme na zastupitelstvu," říkal starosta.

Otupěná ostražitost

Zastupitel Lacina mluví o problému s řidiči překračujícími rychlost jako o dlouhodobém. Pořízení semaforu ovšem vnímá pouze jako jednu z možností. „Variantou je také umístění značek přikazujících třicetikilometrovou rychlost nebo retardéry. Ty ale zvyšují hluk, a když přes ně přejede traktor, hrozí, že vypadne třeba naložená bedna. Zatím jsme nenašli prostředek, který by nikomu nevadil," nechal se slyšet Lacina.

Přesto naznačil, že by se jim mohl stát právě zpomalovací semafor. Některé ulice jsou podle něj pro jeho využití vhodné. „Dovedu si je na několika místech představit. Je to také otázka nákladů. Momentálně netuším, kolik stojí," zmínil muž.

Šéf dopravních policistů na Břeclavsku Jiří Mach vidí umístění světelného zařízení jako ošidné. Může pomoci, ale při nadužívání také naopak otupit ostražitost řidičů před červenou barvou. „Záleží na konkrétním místě, k čemu by měl semafor sloužit a v jakou dobu. Smysl to má například poblíž školy stojící ve frekventované ulici," oznámil Mach.

U příjezdů do obcí na přehledných silnicích je už skeptičtější. S dotazy představitelů měst a vsí, kde o zařízení uvažují, se setkává spíše výjimečně. „Čas od času nějaký dotaz padne. Osobně jsem pro užití zpomalovacích semaforů pouze ve výjimečných případech. Při jejich pořizovaní by byl obezřetný, ve velkém bych to nedoporučoval," dodal Mach.