Podle valtického starosty Pavla Trojana může v současnosti cyklista z Valtic vyjet jen po krajské silnici, přitom je ale v okolí města několik značených cyklotras vedoucích mimo silnice. „Proto chceme využít stávajících cyklotras a dobudovat chybějící dva kilometry tak, aby se turisté a místní dostali do Schrattenbergu bez kolize s auty,“ uvedl Trojan.

Měl by tak vzniknout ucelený třináctikilometrový okruh, který povede z Valtic do Úval, dále po nově vybudované silnici do Rakouska, kde se trasa okruhu stočí k obci Schrattenberg, odkud se přes kolonádu vrací do Valtic.

Trojan uvedl, že město si v lednu nechalo vyhotovit studii cyklotrasy. Většina stezky by měla vést na české straně a jen necelých dvě stě metrů na dolnorakouské.

„Cyklotrasa by měla sloužit cyklistům, výjimečně zemědělcům, aby mohli k pozemkům,“ dodal starosta s tím, že město nezná přesný harmonogram stavby, ani částku, kterou bude třeba vložit.