Fotografie doplněné texty nabízí pohled na staleté odpovědné působení rodu, který se i dnes podílí se na řešení výzev. Příkladem může být zalesňování, opylování, nedostatek vody či strategická rýže.

„Kdo cítí odpovědnost, přirozeně chce, aby jeho domov obstál a dlouhodobě prosperoval. Abychom toho dosáhli, museli jsme propojit orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí. Někdy v rodině říkáme, že jsme úspěšně přežili všechna ta století především proto, že jsme udržitelný přístup zavedli už v roce 1136 a od té doby jsme jej nikdy neopustili,“ řekl lichtenštejnský dědičný princ Alois při návštěvě Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019.

Přečtete si rozhovor s honorárním konzulem Danielem Hermanem ZDE

A výstava názorně ukazuje, že nejde o nadsázku. Rod měl historicky to štěstí, že když bylo třeba, objevil se mezi knížaty vizionář, který dokázal odpovědět na základní problémy dané doby.

Takovým vizionářem je i současný lichtenštejnský kníže Hans Adam II., jehož pokora, mluví-li o tom, co je to majetek nebo vlastnictví, rovněž přesvědčuje o pravdivosti tvrzení, že přístup Lichtenštejnů je udržitelný.

„Majetek je něco, co je vám svěřeno na dvacet, třicet, možná čtyřicet let produktivního života do péče. A vaším úkolem je, tento svěřený statek odpovědně rozvíjet, abyste ho předali další generaci v lepším stavu, než v jakém vám byl propůjčen. Majetek neslouží k vaší okamžité spotřebě nebo zpeněžení,“ uvedl.

Podle jeho slov knížecí rodina vždy chápala Moravu, Slezsko a Čechy jako svůj domov a patřičně o tyto regiony vždy pečovala. S náležitou pečlivostí, trvale udržitelným způsobem a při respektování krajiny, přírody a lidí. V Českých zemích je nejznámějším místem spojeným s Lichtenštejny Lednicko-valtický areál. Ten by ovšem nikdy nevznikl, pokud by Lichtenštejnové nepřistupovali ke krajině i přírodě vůbec s takovou úctou.

Poslechněte si podcast s mluvčím Nadace knížete z Lichtenštejna Michalem Růžičkou na tomto odkaze.

Téměř všude, kde Lichtenštejnové historicky působili, zakládali také odborné školství. A dnešní podnikání knížecích firem je vlastně vždy založeno na odborném výzkumu a na porozumění přírodním dějům. Liechtenstein Group zahrnuje firmy jako RiceTec, LIECO, N-Drip, PowerPollen či TESVOLT působící nejen v Evropě, ale také v USA, Jižní Americe, Indii či Izraeli.

Kromě toho, že skupina provozuje největší avokádovou farmu v Evropě, její firmy se zabývají sadbami rýže, stromů, zaléváním s minimem vody, opylováním nebo také bateriovými úložišti. O odpovědném působení rodu Lichtenštejnů, snaze po udržitelnosti opravdu nemůže být pochyb.

Lichtenštejnsko oslavilo v roce 2019 neuvěřitelné výročí: 300 let nezávislosti státu. Současné hranice knížectví uznal v roce 1806 Napoleon Bonaparte. Občané Lichtenštejnska jsou velmi podnikaví a šetrní. V parlamentu zasedá 25 volených poslanců a vláda má 5 ministrů včetně premiéra.

Zdejšímu zřízení se odborně říká monarchie s demokratickými prvky. Kníže zemi zastupuje navenek jako hlava státu a je důležitým prvkem stability. V zemi nejsou žádné populistické ani radikální politické strany.

Lichtenštejnsko patří mezi jediných pět zemí světa, které mají nulový státní dluh, a s výjimkou roku 2008 hospodaří od poválečných let s přebytkovým rozpočtem. V přepočtu HDP na jednoho obyvatele jsou Lichtenštejnci nejbohatší na světě. Nejvýznamnější ekonomickou silou je průmysl s vysokou přidanou hodnotou.