Ta se mimo jiné zasloužila o vybudování dálkové cyklotrasy Praha–Vídeň, na které zámek ve Valticích leží. „Valtický zámek byl prvním sídlem občanského sdružení Greenways Praha–Vídeň a patří mezi významné památky na této trase, proto byla zahrádka vybudována právě zde,“ vysvětluje Zuzana Taušová z Nadace Partnerství.

Péče o bylinky přešla pod správu zámku ve Valticích. Poslední úpravy budou provedeny v roce 2009. Poté bude celá bylinková zahrádka zpřístupněna veřejnosti.
„Zatím nám zhotovitelská firma předala první část zahrady, v níž ale ještě nejsou nasazené bylinky. Studenti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity nám sem zatím vysadili letničky. Každý záhon má automatické kapénkové zavlažování, takže se o závlahu nemusíme starat. Jako zahradník bych to vyřešil jinak, studenti přesto odvedli kus dobré práce,“ uvedl zahradník Ludvík Záboj z valtického květinářství.