V úterý v deset hodin dopoledne jej představitelé města oficiálně otevřeli. Stál více než třináct a půl milionu korun a vzniknout mohl díky dotaci.

„Máme sběrný dvůr, který odpovídá evropským standardům,” uvedl starosta Valtic Pavel Trojan.

Vedení tamní radnice si libuje, že ačkoliv je třídění odpadu náročné časově i pracovně, městská pokladna na tom vydělá. „Plocha sběrného dvora je 2333 metrů čtverečních, kapacita dvě stě šedesát tun odpadu za rok z kategorie ostatní odpad a patnáct tun z kategorie nebezpečný odpad. Důležité je umístění linky na zpracování sto pětačtyřiceti tun biologicky rozložitelného odpadu,” vzkázal správce majetku města Valtice Dalibor Neděla.

Kamery v pozoru

Dvůr má ve svém středu štěpkovač, drtič biologicky rozložitelného odpadu , drtící, mísící a kompostovací linku či smykovým nakladačem. Součástí je čtrnáct velkoobjemových kontejnerů a řada boxů pro zářivky, barvy nebo elektroodpad. „Kvůli zkvalitnění služeb pro občany město zavedlo dvakrát do měsíce z ulice svoz biologického odpadu. Zejména listí, posekané trávy nebo větví ze zahrádek. Valtičtí mají navíc možnost kdykoliv uložit zelený odpad do dvou kontejnerů, umístěných před vraty sběrného dvora,” pokračoval Neděla.

Dvůr střeží kamery, o čemž se už podle všeho přesvědčilo pár lidí, kteří odpad složili před nově vybudovaným areálem.

Přestože dvůr oficiálně funguje od úterý, Valtičtí do něj mají přístup už od poloviny srpna letošního roku, kdy začal zkušební provoz.