Konkrétně se jedná o část ulice, která je příční na stávající komunikaci ulice Tří Bratří. „V této části stojí devět rodinných domů. Jsou zde vybudované veškeré inženýrské sítě, ale zoufale tady chybí vozovka. Současný stav připomíná polní cestu,“ stěžoval si Gába.

Starosta Valtic Pavel Trojan se již v minulosti s tamními obyvateli setkal. Zdůraznil však, že i přes nevyhovující stav cesty, nemůže zatím nic závazně slíbit. „Pro letošní rok je v rozpočtu města vyčleněna částka dva miliony korun na investice v oblasti silnic. Město má připraveno několik projektů, mezi kterými je i projekt na obnovu této ulice,“ zmínil starosta.

Projektová dokumentace je nyní ve fázi stavebního povolení. „Takže investice je v podstatě připravená. Zastupitelstvo města však doposud závazně nerozhodlo o zadání konkrétní zakázky, proto nemohu nic slibovat. Stavba je plánována na letošní či příští rok,“ dodal Trojan.