„E–domek využíváme už asi dva měsíce. Slouží ke skladování starých a nefunkčních televizí, monitorů od počítačů nebo tiskáren. Tedy elektronického odpadu větších rozměrů,“ vysvětlil valtický starosta Pavel Trojan s tím, že prozatím našel domek svoje útočiště ve sběrném dvoře v ulici Polní.

„Plánujeme ho však v nejbližší době přemístit do areálu nového sběrného dvora, který vyrůstá v Mikulovské ulici,“ poznamenal starosta.

A jakým způsobem vlastně E–domek ve Valticích funguje? „Každou první středu v měsíci pořádáme sběr směsného komunálního odpadu. V tento den mohou lidé před svoje domy naskládat to, co se jim nehodí. Tedy například papír, plasty nebo elektrozařízení. Všechno potom odvezeme na sběrný dvůr a roztřídíme. Elektrozařízení potom uložíme právě do E–domku,“ popsal Trojan.

Díky E–domku tedy na staré a sešlé televize, monitory nebo tiskárny neprší a ani nesněží. „Odpad v E–domku evidujeme a specializovaná firma jej potom na naše zavolání odváží. Pokud se nepletu, tak za dva měsíce, co domek užíváme, přijela a odvezla elektrozařízení už asi třikrát,“ vzpomínal starosta a dodal, že z odevzdání každého takového zařízení plynou pro město nějaké výhody.

„Pokud vytřídíme plasty, železo, papír nebo elektroniku, dostaneme zpět něco do městského rozpočtu. Minimálně nám to pokryje náklady, které na třídění odpadu vynaložíme,“ sdělil Trojan.

„V každém případě se snažíme třídit co nejvíce. To proto, že za tunu uloženého netříděného odpadu platíme dost vysoké pokuty,“ nechal se slyšet starosta. O tom, že Valtičtí chtějí s firmami zabývajícími se tříděním odpadu dále spolupracovat, tedy není pochyb. „Jedna z těchto firem by nám měla poskytnout také E–box na drobnou elektroniku. Tedy na mobily či walkmany,“ vyjmenoval.

Domek však není jediným pomocníkem, který ve Valtických pěstuje snahu chránit životní prostředí. „Jako snad ve všech obcích a městech se i u nás nacházejí kontejnery například na sklo. No a sbíráme i baterie a úsporné žárovky a zářivky,“ vypočítal starosta.