Sedmapadesátiletý vědec se širokým záběrem a rodák z brněnských Židenic má zajímavé nejen názory, ale i život.

V pubertě se s otcem přestěhoval do Tanzánie, kde zvládl část svých středoškolských studií. Po návratu absolvoval hornickou průmyslovku v Příbrami a vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 1980 dodnes pracuje v Akademii věd. Prošel od hornického muzea až po ředitele Geologického ústavu.

Cílek je ukázkový příklad popularizátora vědy. Zabývá se hlavně proměnami světového klimatu a prostředí, vývojem české krajiny či vztahy mezi přírodou a civilizací. V jeho knihách lze najít přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všemožných žánrů.

Renesančně založený vědec spolupracoval zhruba na třiceti knihách. Mezi známé patří Krajiny vnitřní a vnější, Makom: Kniha míst nebo Archeus: Fragment radostné vědy o trpaslících.

Vědec, filozof, autor

Jeho texty otiskují časopisy jako Vesmír či Respekt. Známý je i jako průvodce televizních pořadů České televize Putování starými cestami, Aleje jako součást naší krajiny, Kameny v české krajině nebo Řeka v proudu času.

V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie. V roce 2009 pak obdržel Cenu Nadace VIZE 97.

Cílek jako popularizátor vědy umí člověka do zdánlivě složitých témat bez problému vtáhnout. Mluví o nich totiž s milou moudrostí, nenuceností a poučenou radostí.

Na to, kam mohou lidé prchat před civilizací a co bude, až dojde levná ropa, se mohou lidé zeptat už dnes a zítra.