Ti dorazili diskutovat do tamní městské knihovny se starostou města Svatoplukem Pěčkem a s místostarosty Jakubem Matuškou a Richardem Zemánkem. Na tradiční akci s názvem Starosti a radosti pana starosty představitelé města školákům také stručně nastínili svou práci, kompetence a plány. Druhá část akce už byla věnovaná dětem, jejich otázkám a názorům na dění ve městě.