Vybudovat nové hráze v Charvátské Nové Vsi a betonovou zídku za Starou Břeclaví směrem k zahrádkářské kolonii u letiště. To jsou priority břeclavské radnice v budování protipovodňových opatření.

Loňské povodně totiž přiměly lidi z odboru životního prostředí zpracovat dokument s návrhy, jak se proti vodě bránit. „Ty tvoří podklad pro takzvanou studii proveditelnosti protipovodňových opatření, kterou musí město předložit Ministerstvu zemědělství,“ vysvětlil vedoucí odboru Vilém Vyhnálek. Navržená ochrana by vyšla na pětatřicet milionů korun. Povodí Moravy na ni může získat peníze z Evropské unie.

Lidé, které zajímá, jak se chce město bránit proti povodním, se můžou se studií seznámit zítra od pěti hodin odpoledne v zasedací místnosti městského úřadu.