„Osmileté děti z nejmladší věkové kategorie zatančily pod mým vedením choreografii s názvem Máme rádi zvířata,“ přiblížila první z vítězných kreací Lenka Růžičková. Ta vede malé velkobílovické tanečníky společně s Elenou Osičkovou.

Do jihomoravského krajského kola poslala porota také domácí naděje, které zatančily právě choreografii Osičkové. „Jmenuje se Dýchat pro tanec a žáci ji trénovali jenom měsíc,“ přiznala Růžičková. Podle jejích slov děti svá vystoupení většinou nacvičují dva až tři měsíce.

Kromě dvou postupů do krajského kola se svěřenci obou učitelek radovali i z několika diplomů. Ty získaly choreografie Jablíčko, S dobrou náladou, Každá jiná, při tanci a v souhře… a Zatoulaná hvězda. „Porota hodnotila například ztvárnění námětu, taneční provedení a humor v tanci, prostorové cítění nebo technickou připravenost souboru,“ líčila učitelka.

Choreografii Jablíčko navíc porotci rovněž navrhli na postup do krajské přehlídky tanců. „Zúčastní se jí v případě, že z ostatních okresních kol bude málo postupujících,“ vysvětlila Růžičková.

Už počtvrté

Okresní kolo soutěžní přehlídky základních uměleckých škol se koná jednou za tři roky. Velkobílovická škola ho ve středu hostila už počtvrté. Soutěže se tentokrát zúčastnilo sto čtyřicet dětí ze šesti základních uměleckých škol.

„Porota vybírala do krajského kola dva postupující. Vše bylo anonymní. Komise věděla pouze název choreografie a věk tanečníků. Jméno choreografa a název školy se dozvěděla až po vyhlášení výsledků,“ řekla Růžičková.

Tanečníky od sedmi do třiadvaceti let, kteří byli rozdělení do pěti věkových kategorií, hodnotila tříčlenná porota složená z odborníků znalých tanečního řemesla.

Soutěžící mohli na přehlídce zvolit disciplínu podle různých stylů tanců. „Například bylo možné zatančit i lidový nebo klasický tanec,“ sdělila Růžičková. Nakonec však všechny soubory předvedly tanec současný.

Krajské kolo čeká na tanečníky z Velkých Bílovic v dubnu. Uskuteční se v Blansku. „Uvidíme. Bude tam velká konkurence,“ ví Růžičková.

VERONIKA SCHALLENBERGEROVÁ