Ve srovnání s rokem 2007 jim loni prudce stoupl počet návštěv elektronických stránek. Počet návštěv webu za rok, průměrná měsíční i denní návštěvnost webu vzrostly o padesát procent. Má na tom podíl především přehlednost stránek a velký počet aktualit, kterými je určení správci každý den doplňují.