„V drtivé většině se jedná buď o příspěvky na činnost spolku anebo na akce pořádané v našem městě. V případě, že zastupitelé města schválí navržené částky, bude celkem rozděleno 825 tisíc korun. To je nejvyšší částka za posledních pět let. Nezahrnuje ovšem peněžní dary do tombol plesů místních organizací,“ uvedl velkopavlovický místostarosta Petr Hasil.