„Nápad zhotovit pamětní desku inicioval člen rady města Jaroslav Benda,“ uvedl velkopavlovický starosta Pavel Procházka.

Jak dodal, podobnou myšlenkou se městští radní zabývali již delší dobu. Proto nechali dílo zhotovit na náklady města.

„Vzniklo ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Prostějova,“ přiblížil první muž Velkých Pavlovic.

Nedělní odhalení bronzové připomínky nejslavnějšího obyvatele Velkých Pavlovic se rozhodlo vedení města spojit s sedmašedesá­tiletým výročím osvobození Velkých Pavlovic od nacismu.

„Hledali jsem pro pietní akt vhodné datum. Nakonec jsme zvolili patnáctý duben, kdy bylo město osvobozeno,“ vysvětlil Procházka.

Právě slovo fašismus je ve spojení se jménem Josefa Pavelky nejčastěji skloňované. Proslavil se totiž za druhé světové války jako aktivní účastník protinacistického odboje. A to jako pilot 311. bombardovací perutě britského královského letectva (RAF).

Za dobu svého nasazení u RAF v letech 1940 – 1945 nalétal plukovník Pavelka více jak tři sta operačních hodin. Za svou činnost v zahraničním odboji byl oceněný mnoha medailemi.

Pietní akt zahájila v jednu hodinu odpoledne mše svatá ve velkopavlovickém kostele. Pamětní desku odhalili ve Velkých Pavlovicích po druhé hodině s vojenskými poctami. Přítomní byli hosté, vojenská hudba a Čestná stáž Armády České republiky.

„Všem kolem jdoucím bude deska navždy připomínat významného rodáka Velkých Pavlovic. Jméno člověka Josefa Pavelky,“ poznamenal velkopavlovický starosta.

U příležitosti vzpomínkové slavnosti byly vydané i Pavelkovy vzpomínky a uskutečnila se výstava fotografií z jeho života.

VERONIKA SCHALLENBERGEROVÁ