Není sám. Na ministra kultury Daniela Hermana se už obrátil valtický poslanec Jiří Petrů, který v obsáhlé zprávě mimo jiné uvedl: „Mezi zastupiteli se dokonce objevují názory, že by město Valtice mělo schválit usnesení, že v případě pokračujícího přístupu Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury České republiky k územnímu plánu města a jeho nezbytnému rozvoji, požádalo UNESCO o vyškrtnutí se seznamu." Petrů tvrdí, že zákazy památkářů je zbytečně omezují. „Škrty" se v minulosti dotkly i drobnosti, jako je parkoviště. Lidé teď kvůli nesouhlasu s tunelem podepisují petici, kterou iniciátoři předají ministru Hermanovi. Starosta Pavel Trojan krajní řešení v podobě žádosti o vyjmutí z mezinárodně chráněných památkových zón mírnil. „Jde o předbíhání událostem, tohle bych ani neřešil," poznamenal.

Jen teoreticky. Pakliže by snaha získala skutečné obrysy, šlo by minimálně o republikovou raritu. „Nic takového nepamatuju. Ani nevím, jestli to lze udělat a pokud ano, pak jakým způsobem. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala," reagovala mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

Co je Unesco?České dědictví UNESCO je sdružení obcí a měst České republiky. Na jejich území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přestože se postoje správců významných lokalit a staveb s vedením Valtic rozchází, starosta věří v dohodu. Nadzemní varianta je ekonomicky méně náročná, navíc s ní počítá nově připravovaný územní plán. „Jdeme zákonnou cestou. Městský úřad v Břeclavi zaslal návrh dohody, ve kterém se trvá na variantě povrchového křížení. Chtěli bychom se s památkáři sejít na místě," sdělil Trojan.

Nad obchvatem, který má ulevit provozu na silničním tahu mezi Mikulovem a Břeclaví, visí několik otazníků. Zejména časových. Vedení radnice předpokládá, že ke stavbě dojde až po vyřešení tristní dopravní situace v okresním městě. Tam by opakovaně odkládané zahájení prací mohlo začít kolem roku 2020.

Obchvat Valtic by podle zastupitele Sedláčka měl vést ze směru od Mikulova u velkoobchodu se sklem. „Pokračoval by kolem zámečku Belveder, přes zahrádky kolem svaté Anny a končil by u železničního přejezdu směrem na Břeclav," popsal Sedláček před několika dny. Názory na nutnost dopravních úprav se mezi Valtičany liší. Někteří je pokládají za zbytečné.