Ačkoli mnozí z nich doufají v zachování tradic, už teď je jasné, že ne ve všech směrech se to daří. Například ženy chodící v denních krojích vymírají. Jen ve Velkých Bílovicích, které se mohou pyšnit statutem města, jich za posledních devět let ubylo čtyřiačtyřicet.

Etnografka hustopečského muzea Šárka Prokešová upozornila také na současný rozmach nabourávání tradiční venkovské architektury. „Vzhledem ke stavebnímu boomu to bude chtít velmi zodpovědný přístup. Tendence, kdy se venkov snažil přiblížit městu, byly vždy. Přesto by měli lidé respektovat, že jde o vesnici a tomu se přizpůsobit,“ reagovala Prokešová.

Naopak obavy o vytracení zvyků, mezi něž patří třeba každoroční hody, nemá. „Vesnici od vesnice je to jiné. Někde zájem opadá, jinde je velmi silný. Je to hodně o lidech a jejich vzájemných vztazích,“ sdělila etnografka.

POŠTORENSKÁ ZEMITOST

Podobně hovořil také folklorista z břeclavské městské části Poštorná František Schulz. Na rozdíl od Prokešové jsou u něj ale pochybnosti o něco větší. „Až do roku 2050 se podívat nedokážeme. Už teď nám však chybí mladí, kteří by nás postupně nahradili. Slováckost a typická poštorenská zemitost se u nás dědila z otce na syna. Věřím ale, že mnohým to nedá, protože kroj nelze hodit jen tak za hlavu,“ zmínil Schulz.

Z reakcí představitelů obcí je pak patrné, že nechtějí výrazné změny. Třeba místostarosta Hlohovce Pavel Kašník nadále věří ve venkov zemědělský. „Kdybychom se měli takzvaně poměštit, bylo by to špatně. Unifikace mě ubíjí. Život je o pestrosti. Měl by být rozdíl mezi životem na vesnici a ve městě,“ oznámil Kašník.

Navzdory touze řady zastánců tradiční podoby vsí zájem především mladých lidí o zemědělství upadá. Kombinace fyzické dřiny, nízkých výdělků a v očích řady z nich neatraktivního oboru je žene jinam. „Přesto doufám v sounáležitost s jižní Moravou,“ řekl starosta Přibic Miroslav Effenberger, jenž se označil za konzervativního.

„Nechtěl bych, aby tady stála mešita nebo něco podobného. Vítám tradiční složení obyvatelstva. Co se týká zemědělství, hodně také záleží na dotacích. Bez nich už skoro nemůže fungovat,“ dodal Effenberger.