Projekt obnovy návsi vyjde Dolnověstonické na více jak dva miliony korun. „V kašně bude cirkulovat asi kubík vody. Napouštět a vypouštět se bude několikrát denně a v okamžiku, kdy bude vypuštěná, budou lidé moci zpozorovat koryto staré Dyje nebo Mušov,“ prozradila starostka Jaroslava Rajchlová.

Součástí záhonů budou velké kameny a především typické pálavské teplomilné rostliny a traviny. Chybět nemají ani lavičky. „Počítáme s tím, že na návsi nebude možné parkovat. Sloužit bude jen pár parkovacích míst pro potřeby zákazníků místního obchodu a jedno místo jako nájezd k domku. Velké parkoviště pro návštěvníky plánujeme zbudovat po pravé straně při vjezdu do obce od Strachotína,“ přiblížila starostka.