Hustopeče uspěly jako jedno ze sedmi měst přihlášených do výzvy zaměřené na vybudování či zlepšení zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, na odstranění starých ekologických zátěží a protipovodňová opatření.

Odklepnutý projekt přinese hned několik kroků ke zlepšení současné podoby sběrného dvora ve městě. „Umožní rozšíření jeho kapacity i plochy. Celkově se předpokládá navýšení rozlohy oproti schválenému provoznímu řádu o 383 tun," sdělila hustopečská projektová manažerka Eva Bohutínská.

Téměř osmdesát procent vzniklých odpadů využijí Hustopečští na nový materiál či recyklaci. „Pro obyvatele se kromě odkládaní odpadů otevře také možnost sběru stavebních sutí či pneumatik. Součástí projektu je i pořízení mobilní buňky pro pracovníky, nákup nakladače a kontejnerů," řekla Bohutínská.

Náklady na rozšíření a úpravu sběrného dvora překročí pět milionů korun. Příspěvek Evropské unie je pokryje z pětaosmdesáti procent. Město tak bude muset doplatit zhruba třičtvrtě milionu korun.