„Jedná se o činnosti, které odsouzení běžně zvládnou. Ideální je, pokud odsouzený může zadavateli nabídnout něco, co zrovna on potřebuje. A to se dost často také stává,“ řekl regionální vedoucí Probační a mediační služby (PMS) pro Znojemsko a Břeclavsko Pavel Krpata.
Na odpracování trestu má každý odsouzený lhůtu jeden rok od jeho nařízení.

„Pokud odsouzený trest ve stanovené lhůtě nevykoná, PMS zasílá příslušnému soudu návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest nepodmíněný. Každé dvě neodpracované hodiny jsou pak přeměněny na jeden den vězení,“ dodal Krpata.
Podle něj je o odsouzené v obcích a institucích zájem.

„Nicméně nezastírám, že i v tomto ohledu jsou problémy. Řada odsouzených odvede velký kus práce a v takových případech se zadavatelé sami hlásí a chtějí další odsouzené. Pokud má zaměstnavatel negativní zkušenost, je jasné, že o další spolupráci velký zájem neprojevuje,“ vysvětlil Krpata.

Špatné zkušenosti s odsouzenými mají například v Mikulově. „Od soudu máme přiděleno asi čtyři a půl tisíce hodin k odpracování. S odsouzenými je však těžké pořízení. Zaměstnáváme je v technických službách a správě bytového fondu,“ řekl místostarosta Mikulova Eduard Kulhavý.
Jeho slova potvrzuje i vedoucí střediska technických služeb firmy Tedos Vladimír Kopeček, který má odsouzené na starosti.

„S některými z nich žádné problémy nejsou, s některými je těžká domluva. Počet odsouzených roste. Loni jsem jich měl na starosti pět, letos dvanáct,“ vypočítal Kopeček. Největší problém je podle něj donutit je k dochvilnosti a pravidelnosti.

„Na odpracování trestu mají celý rok, takže si s pravidelnými příchody hlavu nelámou,“ dodal Kopeček. Má zkušenosti i s tím, že ho chtěli odsouzení podplatit.
„Za to, že jim napíšu odpracované hodiny mi dokonce nabízeli peníze,“ řekl s úsměvem Kopeček.

Odsouzené zaměstnávají i v Miroslavi na Znojemsku. „Snažíme se podat pomocnou ruku, protože do problému se může dostat každý z nás. Záleží ovšem i na druhé straně,“ řekl místostarosta Miroslavi Roman Volf.

Podle jeho slov jsou odsouzení nejčastěji využíváni k údržbě městské zeleně či k pomocným zednickým pracem. „Úkoly jim zadávám buď já, nebo vedoucí správy majetku. My také práci kontrolujeme,“ vysvětlil místostarosta. Počet pracovních hodin určených soudem se různí. „Pohybuje se většinou mezi dvěma až čtyřmi sty hodinami,“ dodal Volf.

Město Znojmo využívá v současné době čtyřiadvaceti odsouzených. „Ve firmě .A.S.A. je jich zaměstnáno třináct, v Městské zeleni jedenáct. Pět jich je zatím neumístěných,“ řekla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová. Zaměstnavatelé vyplňují dotazník, který se odevzdává Probační a mediační službě. „Ta pak řeší případy, kdy odsouzený do práce nechodí,“ dodala mluvčí.

Alternativní trest