Rozsáhlá rekonstrukce již druhým rokem pokračuje uvnitř věže. Podle probošta mikulovské kapituly Pavla Pacnera opravy doposud spolkly jeden milion korun.
 A do konce roku budou stát další milion. V té době už by měl být interiér věže včetně opravy schodiště hotový.

o kostelu
Trojlodní kostel svatého Václava s věží umístěnou na jižní straně presbytáře je jednou ze vzácných památek zámeckého vrchu v Mikulově. Přes různé úpravy si stavba dodnes zachovala gotický vzhled. Barokní výzdoba kostela je dílem sochařů O. Schweigla, I. Legelachera, malíře J. F. Adolfa a dalších. Součástí interiéru jsou náhrobníky z šestnáctého a sedmnáctého století. Od požáru roku 1784 je v boční loretánské kapli uctívána socha černé loretánské madony. Význam kostela, do jehož oratoře měla šlechta přístup přímo ze zámku, stoupl poté, co při něm byla kardinálem Dietrichštejnem roku 1625 zřízena význačná kolegiátní kapitula. Jako proboštský chrám slouží kostel dosud.

zdroj: http://www.farnostimikulovska.cz

Na obnovu celé věže a také střechy kostela má mikulovská kapitula přislíbených sedm milionů korun dotací. Peníze postupně poskytne ministerstvo kultury a také Jihomoravský kraj. „Dva miliony korun padnou na opravu fasády věže, se třemi počítáme na střechu kostela," vypočítal Pacner, na co poslouží zbývajících pět milionů korun.

Hodiny se zastavily

Kdy bude vše hotové, o tom probošt nechce spekulovat. „Jediným problémem, co se týká oprav věže, je, že musíme ještě sehnat peníze na elektroinstalaci. Na tu se totiž dotace nevztahuje," zmínil.

Stejně tak budou potřeba 
i peníze na opravu hodin na kostelní věži. Ty jsou viditelným dokladem změn uvnitř svatostánku. Mnozí lidé upozorňují na to, že zatímco dříve ukrajovaly čas podle sebe, nyní už nejdou vůbec. A kroutí nad tím hlavou. „Starý stroj musel být odmontovaný z důvodu oprav podlah interiéru. Je však už zastaralý, nevyhovující, zpožďuje se, tak uvažujeme o novém. Ten by ale stál kolem sedmdesáti tisíc korun," odhadoval Pacner.

Peníze na doplacení oprav 
a zejména nový stroj hodin mu přislíbil i starosta města Rostislav Koštial. „O některých zdrojích víme, a i když věž není městský majetek, tak je to dominanta vyhledávaná turisty. Je v našem zájmu, aby hodiny na věži opět ukazovaly přesný čas," řekl mikulovský starosta.

Že kostelní věž „prohlédne", ocenil i břeclavský rodák Jiří Ševčík. „V Mikulově jsme se s manželkou brali, máme to tam rádi. A čas od času se vracíme. Když jsme tam byli naposledy, tak jsme si říkali, že by kostelní věž potřebovala opravit. Chtěli jsme se podívat i dovnitř, ale kostel byl zrovna zavřený. Třeba nám to vyjde příště," plánuje muž, který našel nový domov ve Šternberku na Olomoucku.