Nový návrh uspořádání parkovacích ploch zkapacitní odpočívku na sedmnáct míst pro nákladní a jedenáct míst pro osobní auta. Silničáři zachovají i jedno místo pro autobus. „Při opravách vyměníme asfaltový povrch odpočívky," zmínila Trubelíková. Stávající plocha už vykazuje mnoho nerovností, trhlin a výtluků.

Při stavbě dělníci také upraví stávající polohu ostrůvků včetně stožárů veřejného osvětlení a je navržená také nová koncepce odvodnění s provedením vsakovací nádrže. „O přesném termínu zahájení prací a souvisejících omezeních budeme řidiče včas informovat," ujistila mluvčí.

Iniciátoři výzvy Zachraňme Soutok předali petici s více než 13 tisíci podpisy ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové. Zleva Dalimil Toman (Hnutí Brontosaurus), Filip Šálek (lesní inženýr), Anežka Bartošová (bioložka), Anna Hubáčková.
Za Soutok bojují i peticí. Plán národního parku narazil, rýsuje se varianta CHKO

Podle zástupců sdružení dopravců Česmad Bohemia dlouhodobě chybí na dálnicích v celé republice asi dva tisíce parkovacích míst. „Bohužel i s vidinou stále se zvyšující intenzity dopravy nelze doufat, že před rokem 2030 dosáhneme vyhovujícího stavu," podotkl nedávno mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.

Představitelé Ředitelství silnic a dálnic se snaží v posledních letech situaci zlepšit. Více parkovacích míst vznikne v budoucnu také po rozšíření stávající odpočívky Zeleňák na obou stranách D2 u Velkých Němčic na Břeclavsku.