„Narostl především počet takzvaných lokálních pasažérů, pro které byla Vídeň výchozím nebo cílovým místem cesty. A to o dvacet procent,“ uvedl za Zahraniční kancelář města Vídně Martin Janda. Nejčastěji se cestující z Vídně vydávali do hlavního města Anglie Londýna. Letiště jich tam odbavilo více než sedm set tisíc. V roce 2019 byla Vídeň dokonce třetím nejdochvilnějším letištěm ve své kategorii v Evropě.