Přesun čapího hnízda v Přítlukách je jedním z pilotních projektů v oblasti ochrany a přesunu čápů a čapích hnízd. „Testujeme tady prvky, které by se do budoucna mohly stát v této problematice standardem a měly by se v distribuční síti používat,“ vysvětlil Jan Volek, vedoucí Standardizace společnosti EG.D. Distribuční firma se ochraně ptactva věnuje dlouhodobě a je členem pracovní skupiny pod záštitou Ministerstva životního prostředí, která připravuje metodické postupy jak danou problematiku řešit.

Květnové mládě lamy alpaky v hodonínské zoologické zahradě.
Černá lama v hodonínské zoo: mládě se postavilo na nohy už hodinu po porodu

Na jižní Moravě mají pracovníci EG.D v budoucnu přenést další čapí hnízdo v Sudoměřicích na Hodonínsku, připravují také kabelizace vedení vysokého napětí v Mikulově v oblasti jeskyně Na Turoldu a také v lokalitě soutoku Moravy a Dyje v Lanžhotě. Stejně tak spolupracují na memorandu mezi energetiky a Agenturou ochrany a přírody krajiny o umísťování hnízdních budek pro sýčky obecné na některé podpěrné body nadzemního vedení vysokého napětí v oblastech Hodonínska a Znojemska.