Vpátém ročníku soutěže Víno Fem uspěl se svým letošním pozdněsběrovým Veltlínským zeleným. Mezinárodní klání, ve kterém soupeřili vinaři zMaďarska, Německa, Slovenska, Francie, Španělska a České republiky, je netradiční tím, že vína vdegustačních komisích hodnotí výhradněženy.

Baloun byl letos vMaďarsku velmi úspěšný, ze čtrnácti přihlášených vín jich medaili získalo hned třináct. „Za posledních dvacet let nepamatuji, že by byly tři ročníky vína po sobě tak vynikající,“ pochvaloval si po návratudomů.