Členové Svazu vinařů dosáhli svého. Po kritice vedení organizace se dala do pohybu jednání, jejich výsledkem je shoda v několika palčivých otázkách.

Kritikové poměrů ve Svazu vinařů i práce této profesní organizace se s jejím vedením sešli v posledních týdnech hned několikrát. „Schůzek už bylo alespoň pět. Na řadě věcí jsme se shodli, včetně budoucnosti svazu a jeho programu. Vznikají také nové stanovy, už jsou těsně před dokončením,“ řekl vinař Zdeněk Trčka ze Starovic, který patřil ke skupině rebelů.

Důležitým výsledkem debat je shoda na možné obměně vedení svazu. „Budeme navrhovat nové kandidáty. Pět míst v představenstvu je vyčleněných pro zástupce organizací, kteří přistoupili ke svazu, jako je například Moravín. Osm míst je volitelných na valné hromadě. Na ně už máme dohodnutých šest nebo sedm nových jmen,“ prozradil.

Jedním z navržených kandidátů by měl být například vinař Josef Valihrach z Krumvíře. Volební valná hromada Svazu vinařů se zřejmě uskuteční v pondělí devatenáctého nebo šestadvacátého května.

„Momentálně jsme ve fázi, kdy obě strany vnímají názory druhých. Ta jednání probíhají dobře. Byl bych rád, aby se do toho v této chvíli nijak nevstupovalo,“ poukázal ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec, který je i místopředsedou Svazu vinařů.

Předseda představenstva vinařské společnosti Sonberk Tibor Nyitrai si myslí, že po názorovém střetu na březnové valné hromadě bude na dalším zasedání svazu mnohem klidnější atmosféra. „Z mého pohledu to ani nebyla rozbouřená debata. Na valné hromadě se prostě diskutovalo. Nikdo nikoho nenapadl. Myslím, že jsme na dobré cestě k dosažení názorové jednoty,“ míní jako jeden z vyjednavačů.

V řadě věcí nakonec rebelové ustoupili, například v kritice podle některých neúměrně velkého vlivu vinařských kolosů. Těm by i nadále mělo zůstat víc hlasů, podle plochy vinic nebo prodaného vína. Přesto je Trčka přesvědčený, že jejich iniciativa nebyla zbytečná. „Oponentura, která vznikla na minulé valné hromadě, podnítila zájem mnoha vinařů. Najednou se začali zajímat o dění ve svazu, což vidím jako největší klad,“ vyjádřil se.

Podle Trčky i menší vinaři najednou cítí, že se mnoho věcí ve svazu dalo do pohybu. „Vedení nemělo kontakty s vinařskou veřejností a ani je nehledalo. Proto zakrněli. Vinaři necítili, že by o ně někdo stál,“ vracel se Trčka do doby nedávno minulé. Nyní se prý naopak začali objevovat noví zájemci o členství ve Svazu vinařů.

Michal Šupálek, Jiří Ševčík