Grant na její vybudování získali u Nadace Partnerství v rámci programu Greenways už v loňském roce. „Cílem bylo vyznačení trasy stezky vedoucí Moravským Žižkovem. Dále pak vytvoření informačních tabulí v atraktivních lokalitách obce a také vytištění informačních materiálů vhodných na propagaci Moravského Žižkova a stejně tak vinařských aktivit zdejších vinařů,“ vypočítával Stanislav Krejčí ze sdružení Žižkovští vinaři.

Jak zdůraznil, všechny propagační materiály byly zpracovány metodou interpretace místního dědictví. Také na této části projektu se podílela Nadace Partnerství.

„Zvolený způsob umožňuje vtáhnout do procesu tvorby propagačních materiálů celou komunitu obce, kde se projekt zpracovává,“ vyjádřila přesvědčení Zlata Maděřičová ze spolupracující Jihomoravské komunitní nadace.

Proto Žižkovští téměř celý rok vyhledávali staré fotografie a vzpomínali na různé dochovalé povídačky o jejich obci. A také o zajímavých místech v jejím katastru.

„Takovéto řízení projektu generuje množství dalších nápadů jak na oživující aktivity, tak na intenzivnější propagaci obce. Jak se Žižkovským projekt podařil, to může nejlépe posoudit každý návštěvník obce,“ vybízí Maděřičová.