Spolek místních vinařů ve spolupráci s městem totiž připravil jejich jednotné označení. A to několik týdnů před velkou akcí pod názvem Ze sklepa do sklepa, na kterou má přijet až tři tisíce lidí.

Uličky získaly své názvy podle historických označení daných lokalit i podle vinařských odrůd, které se v kraji pěstují. Mezi sklepy se dnes symbolicky křtila cedule s názvem Náměstí svatého Urbana. Při křtu zahrála dechová hudba žáků místní umělecké školy a poté dechové hudby Legrúti a Bílovčanka.

Vystoupila také cimbálová muzika Guráš a Slovácký krúžek Hrozen. V průběhu odpoledne mohli návštěvníci ochutnat vína od místních vinařů. "Chtěli jsme s tímto nápadem pomoci spolku velkobílovických vinařů. Přispěje to k lepší propagaci našich sklepů. Nové označení usnadní turistům, kteří do sklepních uliček zavítají, orientaci.

Teď před akcí Ze sklepa do sklepa je to velmi důležité. Názvy jsme vybírali podle ankety, kterou jsme mezi vinaři nechali udělat. Námětů bylo asi čtyřikrát více, než výsledných názvů," popsala starostka Velkých Bílovic Marie Vlková. Město vinaře v této věci podpořilo částkou více než šedesát tisíc korun.