„Město Hustopeče požádalo o přidělení garance na nominační soutěž velkopavlovické podoblasti už loni v prosinci. Po dohodě mezi Svazem vinařů a Národním vinařským centrem představenstvo svazu tuto garanci Hustopečím udělilo,“ uvedl hustopečský místostarosta Jiří Teplý. Datum nominační výstavy v Hustopečích bylo stanoveno na pátek patnáctého června.

“Tyto informace byly na začátku května poštou rozeslány všem vinařům Velkopavlovické vinařské podoblasti včetně Statutu této Nominační výstavy a přihlášky do ní,“ vypočítává místostarosta Teplý. Nemilým překvapením pro hustopečské pořadatele bylo vyhlášení sdružení FORUM MORAVIUM z Velkých Pavlovic o tom, že týden před řádně schválenou hustopečskou Nominační soutěží vín pořádají Velké Pavlovice Nominační soutěž vín také. Na svých webových stránkách, jak v přihlášce, tak ve Statutu výstavy, garantují vinařům možnost zařazení jejich vzorků do Salónu vín.

Dotázali jsme se tedy na Svaz vinařů ČR, která z uvedených dvou Nominačních výstav je ta pravá. Jak nám sdělili předseda svazu Jiří Sedlo a jeho tajemník Martin Půček, jediná opravdu Nominační výstava vín je ta hustopečská. Výstava ve Velkých Pavlovicích nemůže v žádném případě sloužit k zařazení zúčastněných vín do Salónu vín České republiky ve Valticích. Pro vinaře, kteří se na tuto výstavu s tímto cílem přihlásili, to tak bude a jistě již je, nemilé překvapení.