„Naučná vinařská stezka Valtice byla vybudovaná v roce 2000 v rámci programu Phare a zahrnovala devatenáct tabulí informujících o pěstování na vinici, historii vinařství a také o historických památkách vyskytujících se v blízkosti stezky. Bohužel po deseti letech informační tabule vystavené povětrnostním vlivům začaly ztrácet čitelnost a některé údaje na nich byly již zastaralé,“ vysvětlil důvod, proč se Vinařská akademie rozhodla spolu s krajem k opravě devíti z nich, Jiří Kopeček.

Jak dodal, díky tabulím se návštěvníci Valticka zase dozvědí nové přesnější informace týkající se vinohradnictví v této oblasti. „Tabule jsou doplněné o informační nádstavce, které slouží jako zdroj informací o současných akcích a mohou být kdykoliv aktualizované,“ uvedl.