Potvrdil to zakladatel MAS Vinařská Milan Sedláček. „Naše maska byla poškozená kruhy kolem pana Cibulky, které na ni zaútočily a chtěly ji ovládnout. To se jim nepodařilo, tak na ni alespoň ‚nakydali', co se dalo," uvedl bývalý místostarosta Valtic.

Za nepřijetím lednického podnikatele do „masky" si 
i nadále stojí. „Chtěl tam 
s osmnácti subjekty, přehlasoval by valnou hromadu. Nepřijali jsme je. Od té doby slyšíme, že jsme nedemokratičtí a podobně. Moc nám to neprospělo," přiznal Sedláček.

Petr Cibulka to vidí jinak. Podle něj není v pořádku, když za „maskou" stojí muž, jehož podnikatelské aktivity skončily špatně. Narážel tím právě na Sedláčka. „Ve vedení byli lidé, kteří to asi neumí. Když jim chcete říct, v čem je problém, nestojí o to. A teď hledají, na koho by to svedli," reagoval podnikatel, který provozuje lednický My Hotel.

Nepopírá, že do MAS Vinařská chtěl spolu s dalšími vstoupit a ovlivnit její další fungování. „Skutečné podnikatele tam ale nikdo nechtěl pustit. Čekali jsme na přijetí rok a půl a nic. Prostě nás tam nechtěli," řekl Cibulka.

Kvůli obavám o úspěch žádosti o certifikaci, nezbytné pro čerpání evropských dotací v dalších letech, se nakonec Valtice, Lednice a další partneři rozhodli vstoupit do nově zakládané MAS Lednicko-valtický areál. A začít s čistým stolem. Nově se připojilo také město Břeclav.

Podle předsedy výkonné rady nové „masky" Luďka Mikuleckého hodlají navázat na to dobré z MAS Vinařská. „Místní akční skupiny budou v následujícím programovém období těmi, kdo má šanci čerpat evropské dotace pro podnikatele i neziskové organizace. Uděláme vše pro to, aby se nám podařilo získat co nejvíce prostředků na rozvoj regionu," slíbil Mikulecký, který stojí v čele dopravní společnosti Bors Břeclav.

Podporu slibuje zejména těm předloženým projektům, které budou cílit na oblast infrastruktury, cestovního ruchu, dopravy, památek, vinařství a vzdělávání.

Nová „maska" už má i svoji kancelář, a to v ulici Lidická
v Břeclavi. „Místní akční skupina je důležitým prostředníkem pro rozdělování dotací přímo v regionu. Záleží na každém, zda se zapojí. Možnost čerpat nemalé peněžní prostředky je otevřená pro všechny, kdo splní podmínky," zdůraznil starosta Lednice a předseda dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtického areálu Libor Kabát.

co je MASspolečenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region
zdroj: eagri.cz