Silně napadené porosty hálčivcem révovým pozdě a nerovnoměrně raší, letorosty jsou kratší a slabší. Na listech jsou prosvětlené světlezelené až žlutozelené skvrny a jejich středy často nekrotizují. Listy jsou deformované, zkadeřené, s výskytem puchýřků. Poškozená květenství sprchávají a silně poškozené listy, květenství a výjimečně i letorosty zasychají. U silně napadených porostů je obvykle zapotřebí ošetření přibližně po čtrnácti dnech opakovat.

K ošetření je možné použít: Omite 570 EW v 0,15 % koncentraci, Sanmite 20 WP v 0,075 % koncentraci, Magus 200 SC v 0,06 % koncentraci. Při výskytu svilušek je možné použít přípravky Cascade 5 EC v 0,15 % koncentraci nebo Omite 30 W v 0,2 % koncentraci, které vykazují velmi dobrou účinnost i na hálčivce révového. Další možností účinného opatření je ošetření letní generace asi v polovině srpna, před přechodem samiček do zimních úkrytů.

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný – začátek náletu samců do feromonových lapáků byl zaznamenán v letošním roce 28. dubna, intenzivní nálet od 5. května a k výraznému poklesu náletu do poloviny května nedošlo. Optimální termín pro použití přípravků na bázi Bacillus thuringiensis – Biobit WP, Biobit XL je při začátku líhnutí housenek. Ostatní přípravky, jako jsou například: Integro, Steward, Zolone 35 EC (platnost povolení používání přípravku Zolone končí 22. července letošního roku), Reldan 40 EC se používají 8 až 10 dnů po vrcholu letu.

Padlí révy – minulý týden byly potvrzeny první primární výskyty padlí révy v okrese Hodonín. V lokalitách se silnými výskyty v loňském roce a u ohrožených porostů (dispozice lokality, náchylnost odrůdy) se doporučují dvě ošetření před květem révy vinné, v ostatních lokalitách je dostačující zahájit ošetření krátce před květem.

Pro ošetření před květem je možné použít přípravky na bázi síry, jako jsou: Sulikol K, Sulikol 750 SC a Kumulus WG. Při silném infekčním tlaku a v období těsně před květem je vhodné použít fungicidy, jako například: Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Karathane LC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC, případně přípravky ze skupiny strobilurinů: Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG nebo nový přípravek Cabrio Top.

Plíseň révy (peronospora) – pro první preventivní ošetření před květem je vhodné zvolit preventivně působící přípravky, jako například: Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Polyram WG, Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, případně měďnaté fungicidy: Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, Champion 50 WP, Cuproxat SC, Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Flowbrix, Kocide 2000.

Lenka Čapková

Autorka je odbornicí ze Státní rostlinolékařské správy Břeclav