Dlouhá historie

„Lichtenštejnský křížový sklep pochází z roku 1640. Takže už opravdu potřeboval opravu. Do soutěže jsme ho přihlásili proto, že se nám podařilo skloubit moderní novou firmu právě s minulostí,“ netajil se David Šťastný z Vinných sklepů Valtice.

Jak upřesnil, rekonstrukce vyšla na zhruba jeden a půl milionu korun. „Trvala asi čtvrt roku. Protože jsme v minulosti hodně investovali do technologií na výrobu vína, teď bychom tak dva až tři roky chtěli dávat peníze právě i na architekturu. Před pár dny jsme například otevřeli novou zasedací místnost. Rádi bychom tedy skloubili víno právě s architekturou,“ dodal Šťastný, který ani nebyl zklamaný z toho, že porota nakonec rekonstrukci vstupu neohodnotila cenou.

„Jsme rádi i za to, že se porota vůbec naším projektem zabývala. V této kategorii byly opravy i za několik desítek milionů korun,“ prozradil.

Protože je sklep v areálu podniku, běžně se na něj turisté podívat nemohou. Šťastný však řekl, že objednané návštěvy rádi provedou.

Pětičlenná mezinárodní porota to neměla podle šéfredaktora časopisu Architekt Julia Macháčka, který doprovázel členy na jejich prohlídky objektů, vůbec jednoduché. Navíc na to měla jen pár dní a musela se zabývat čtyřiaosmdesáti projekty.

„Všichni museli představit své projekty na panelech. Tam ukazují technické věci, jako třeba půdorysy, řezy. Navíc u toho musí být také autorská zpráva, kde je rekonstrukce popsaná. Takže porota v prvním kole hodnotí podle těchto informací,“ nastínil Macháček. Ve druhé fázi pak v užším kole porotci jednotlivé stavby či rekonstrukce objíždějí. Do Valtic se však nedostali. I tak je podle Šťastného představení se odborné veřejnosti vynikající reklamou.

Velká publicita

Vinné sklepy Valtice se díky účasti v soutěži mohou těšit také na velkou publicitu. Všechny práce totiž bude moci najít odborná veřejnost ve specializovaném katalogu a vystavené budou také ve Schwarzenberském paláci Národní galerie v Praze na Hradčanském náměstí. Navíc panely, na nichž architekti představovali svoji práci, ukáže Obec architektů i v několika českých a zahraničních městech po dobu jednoho roku.

Radost z toho, že se firmě podaří nalákat turisty do Valtic nejen na víno, má i tamní starosta Pavel Trojan. „Určitě to přispěje k návštěvnosti města. Už jsem se ve sklepě byl podívat a myslím si, že to rozhodně stojí za to. Je dobře, že pravidelně pořádají prohlídky pro zájemce. Navíc skloubení moderní architektury s minulostí je určitě velice zajímavé,“ prozradil Trojan.

Historie sklepa

Historie Velkého křížového sklepa ve Valticích sahá do roku 1640, kdy byl postavený jedním z nejmocnějších rodů Rakouska-Uherska, Lichtenštejny, jež měli sídlo ve Valticích. Postavený byl za vlády Karla Eusebia z Liechtensteinu. Jedná se o největší křížový sklep u nás. Je dlouhý 136 a široký 90 metrů. Rozměry křížového sklepa nejsou dány náhodou, ale mají svůj mystický význam, protože sklep byl stavěný ve spolupráci s věhlasnými alchymisty.