Zní to jako klišé, podle zástupců svazu Ekovín se ale velké množství tuzemských vinařství v posledních letech rozhodlo přejít na šetrnou a ekologicky orientovanou produkci hroznů. A vyrábí vína v bio kvalitě, čímž zároveň nezatěžují přírodu. „Česká republika je zemědělskou krajinou s intenzivním hospodářstvím, proto je velmi důležité spravovat naši zem šetrně, myslet na budoucnost a nezatěžovat ji zbytečnými chemickými látkami," myslí si například mikulovský vinař Petr Marcinčák, člen Ekovínu.

Vinařský kacíř

Víno 66,6 a nic navíc. Pod tímto heslem pořádají podobně smýšlející vinaři při koštu ve Velkých Bílovicích svou speciální výstavu naturálních vín. Příští sobotu. „Jde o největší výstavu naturálních vín v republice. Lidé budou moci při již čtvrtém ročníku akce ochutnat celkem pětasedmdesát vzorků. A to ze všech vinařských podoblastí," pozval velkobílovický vinař Jaroslav Osička, jenž se hlásí ke spolku Autentistů.

Zmíněné číslo 66,6 značí maximální hodnotu veškerého oxidu siřičitého ve víně. Jde o velmi malé množství. Přihlášená vína musela splňovat i další kritéria. „Podmínky účasti byly přísné. Musí to být vína suchá, tedy s limitem zbytkového cukru. Prošla i chemickým rozborem," nastínil Osička.

Ten začal zhruba před třiceti lety vyrábět vína nedoslazovaná řepným cukrem. „Tehdy mě označili za kacíře a brzdu pokroku ve vinařství," pousmál se při této vzpomínce velkobílovický vi­nař.

Známí už jsou šampioni výstavy naturálních vín ve Velkých Bílovicích. V kategorii červených vín uspěl průkopník bio vín v republice Miloš Michlovský z Rakvic s Frankovkou, dále pak Petr Kočařík z Čejkovic Pinot Gris, ročník 2013.

Jen módní vlna?

Co na rostoucí popularitu technologicky či chemicky co nejméně ošetřených vín říkají pionýři tohoto odvětví?

Jedním z prvních vinařů, kteří před více než dvaceti lety na Břeclavsku prosazovali bio vína, je Josef Aberle z Pavlova. Ten upozornil na jednu věc. „Je otázkou, jak to kteří vinaři hlásící se k filozofii bio vín a šetrné výroby myslí. Mohou tu být ti poctiví, kteří si vzali za své tuto myšlenku, nebo ti, co se jen připojili k módní vlně," vyjádřil se Abrle.

Tak či tak, v republice působí zhruba sto vinařství, jež pěstují révu v bio režimu. Celková plocha ekologicky obhospodařovaných vinic činí tisíc hektarů, což je šest procent veškeré plochy vinic. Toto číslo je procentuálně srovnatelné s evropskými zeměmi, jako je Německo.

Ekologicky obhospodařované vinice mají například větší rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Vinice „zatravněná" směsí bylin a trav je navíc odolnější vůči větrné a vodní erozi.