V Mikulově poprvé nastínil své představy. V kině, které čeká rekonstrukce, se budou po celý den promítat filmy. Do města přijede zahrát i pouliční divadlo.
Na zářijové slavnosti vína už přislíbilo účast třicet obcí z Břeclavska se svými víny. Pro návštěvníky bude kromě koštování připravena i pouť na Svatý kopeček. V Mikulově vystoupí rockové i dechové kapely a zatančí až čtyři sta krojovaných. Diváci se mohou těšit také na přehlídku romských skupin nebo na vojenské ležení. (mm)