Moderní vybavení využijí především v ochraně rostlin pro zemědělské a zahradnické účely. S vybavením pomohly fondy Evropské unie. „Nejvýznamnější je část fytopatologická, tedy ochrana rostlin. Pomocí nových přístrojů budeme řešit otázky virologických, bakteriologických a mykologických směrů, jako jsou například vzájemné působení patogenu a hostitele. Pochopení těchto základních principů lze pak využít k výzkumu ochrany rostlin,“ uvedl Aleš Eichmeier z ústavu genetiky. 

Bývalý břeclavský zastupitel Vítězslav Vala náhle zemřel.
Náhle zemřel Vítězslav Vala. Dříve působil jako zastupitel Břeclavi