„Sbírku jsme vyhlásili v závěru loňského roku. V současné době máme po jednom a půl měsíci vybráno zhruba pětadvacet tisíc korun. A další smlouvy jsou rozeslané," uvedl místostarosta Strachotína Miloslav Minařík.

K vytvoření památníku je zapotřebí vybrat 200 tisíc korun. Jak Minařík popsal, peníze ve veřejné sbírce přibývají díky uzavřeným smlouvám. „Peníze nesbíráme do žádné pokladničky. Sbírka je vyhlášená na základě smluv. To znamená, že většinou oslovujeme podnikatele, firmy a další právnické osoby, se kterými uzavíráme smlouvy," přiblížil.

Podpořit stavbu však mohou i ostatní zájemci. „A to vkladem přímo na vytvořený účet," popsal Minařík.

Symbol i cíl turistů

Památník z pískovce, který se bude tyčit nad Strachotínem, bude mít podobu dvou soch symbolizujících apoštoly Slovanů  – Cyrila a Metoděje. Mezi nimi bude mezera ve tvaru kříže. „Kousek od soch pak bude stát zídka, do které se vloží devět základních kamenů. Ty obec obdržela na stavbu památníku již před deseti lety," řekl Minařík.

Záměr postavit památník dějin Velkomoravské říše schválila strachotínská radnice již v roce 2002. „Tehdy se položil i základní kámen. Ale na pozemku, který patřil státu. V současné době probíhá intenzivní řízení o možnosti převodu pozemku do majetku obce," řekl.

Peníze na výstavbu Památníku Velké Moravy poskytl například i Karel Tumlíř z Valtic. „Jako člen Řádu moravských rytířů se zajímám o to, kdo v této souvislosti něco podniká," odůvodnil svůj podíl Valtičan. Podle něj taková připomínka do Strachotína patří. „Existovala zde Petrova louka, která byla kdysi slovanským opevněním," vyprávěl.

Nové sousoší nejenže bude dávnou historii Strachotína připomínat, ale stane se i novým turistickým cílem. Vznikne zde totiž i odpočinkové místo. „Starchotín památník určitě zatraktivní. Něco takového obec potřebuje. Výhled na Pálavu je sice pěkný, ale turisty zajímá víc," tvrdil strachotínský podnikatel Martin Hrubeš.

Hotovo by mělo být již v letošním roce. „Dokončení stavby připravujeme k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu," oznámil Minařík.