Spor o své pozemky v Šitbořicích řeší už řadu let Jan Vozdecký. Půdu, na které hospodařilo už před rokem 1989 šitbořické zemědělské družstvo, dostal od svého otce v roce 1992.

„Od roku 1990 mělo družstvo podle zákona pět let na vypořádání s vlastníky. Navíc hospodařilo na mých pozemcích bez řádné smlouvy o pronájmu. Několikrát jsem družstvo navštívil i s právníky,“ vylíčil své trable Vozdecký.

Jak ovšem připustil, vedení družstva dalo najevo, že chce situaci vyřešit a pozemky od něj odkoupit. „S panem Vozdeckým vedeme soudní spor, který se táhne už tři roky. I na mou osobu podal podnět k trestnímu řízení a soud nám dal i lhůtu na uzavření smíru. Je to komplikovaný případ,“ vyjádřila se místopředsedkyně představenstva družstva Anna Rozsívalová.

Jak uvedla, nájemní smlouva existuje. „Nájemné platíme, ale protože nesouhlasí s jeho výší, tak nás dal k soudu. Řízení má skončit na jaře, tedy pokud se s panem Vozdeckým nedomluvíme. Myslím si, že jsme v právu my,“ reagovala.

Také upozornila, že pozemky chtěl Vozdecký družstvu prodat za vysokou cenu, na kterou nemohli Šitbořičtí přistoupit.

„Na jeho pozemky jsou uvaleny exekuce, takže má dluhy a chce nás donutit k tomu, abychom od něj koupili pozemky za cenu, kterou chce on. Nájemní smlouva byla podepsaná ještě se zemědělským družstvem. Protože měnil adresy, návrh nové nájemní smlouvy nám nevrátil. Postupovali jsme podle té staré a nájemné jsme mu posílali,“ bránila se s tím, že dnes na půdě hospodaří dceřinná společnost Zemax.

Do platební neschopnosti se Jan Vozdecký podle svých slov dostal právě kvůli družstvu. „Žádný návrh na odkup jsem nikdy neobdržel. Proto jsem jim dal opakovaně výpověď s tím, že na svých pozemcích budu sám hospodařit. Vyřídil jsem si úvěr, zakoupil osivo a zasel bylinky, na jejichž odkup jsem měl smlouvu a výnosem bych uhradil úvěr. Družstvo mi takto oseté pole při podzimní orbě rozoralo, a díky tomu jsem se dostal do platební neschopnosti,“ vysvětlil.

A doplnil, že poté podal žalobu k soudu, který vydal platební rozkaz na téměř sto osmdesát tisíc korun plus úroky za dobu neoprávněného užívání. „Na to reagovalo družstvo návrhem na mimosoudní vyrovnání, ale na dopis mého právního zástupce s dotazem na způsob vyrovnání nereagují,“ argumentoval.

„Není to pravda, na poli nic nezasel. Je někde v Brně a vidívám ho už jen u soudu. Platíme mu nájemné v ceně v místě a čase obvyklé. Co vím, má velké dluhy. Takže potřebuje někde získat peníze, proto chce za pozemky více. Ale protože je na pozemky uvalena exekuce, nemůže nám je prodat, ale jen dál pronajímat. Nebo se můžeme dohodnout na výměně pozemků, pokud by chtěl v zemědělství podnikat. Na to ale odpověděl, že je v Brně a podnikat nechce,“ namítala Rozsívalová.

„Vyrovnání, které jsme mu nabídli, odmítl. Určitě se s ním ale máme snahu domluvit,“ potvrdil dobrou vůli předseda představenstva zemědělského družstva a Zemaxu Radomír Zelinka.