Ti se však brání. „Stavební úřad v Břeclavi se ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval otázkou vlastnického práva k mostu a neodůvodnil, proč je dle něho vlastníkem Ředitelství silnic a dálnic. Vzhledem k tomu, že nemáme k mostu právní titul, nemůže na něm provádět žádné stavební úpravy,“ uvedl pro Deník Rovnost mluvčí státních silničářů Jan Studecký.

Břeclavští však mají jasno. „Speciální stavební úřad Městského úřadu Břeclav vydal čtvrtého října letošního roku rozhodnutí, kterým nařídil nutné zabezpečovací práce nadjezdu v katastrálním území Podivína. Nutné zabezpečovací práce musí být provedeny bezodkladně. Zabezpečovací práce musí provést vlastník, kterým je Česká republika, zastoupená ministerstvem dopravy a potažmo Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl vedoucí odboru správních činností břeclavské radnice Petr Morc.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich předal ve středu při generální audienci papeži Františkovi kříž vyrobený z trámů poničeného novoveského kostela.
Dar pro papeže: kříž z trámů kostela, který na jihu Moravy zničilo tornádo

Podotkl zároveň, že vlastníka určil pověřený stavební úřad na základě podkladů a správní úvahy správního orgánu. „Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Silniční správní úřad Městského úřadu Břeclav pak řeší stanovení přechodné úpravy provozu na tomto mostě. Rozhodnutí dosud nebylo vydáno,“ doplnil Morc.

Most využívají stovky lidí

Ředitelství silnic a dálnic se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolalo. „Již jsme zaslali odvolání, kde jsme mimo jiné opět zdůraznili, že most je v havarijním stavu, a je tak ohrožena bezpečnost uživatelů dálnice D2,“ připomněl Studecký.

Most využívají denně jako důležitou spojnici mezi dvěma sídly stovky lidí jak z Podivína, tak i z Velkých Bílovic. Dálniční nadjezd je navíc zařazený také do sítě cykloturistických tras.

Stavba nové protihlukové stěny na D2 u Hustopečí.
Velká část protihlukové stěny na D2 je hotová. U Hustopečí pohltí více hluku

Kvůli špatnému stavu nadjezdu podalo Ředitelství silnic a dálnic v létě návrh na jeho demolici. S tím se nehodlali smířit Velkobílovičtí, kteří začali řešit, jak most zachránit. „Nynější situace je neuspokojivá. Možná by bylo řešení zamezit průjezdu motorových vozidel, aby se technický stav ještě nezhoršoval. Plně naložený traktor s určitostí představuje větší nebezpečí  pro projíždějící vozidla na D2, než cyklista či pěší. Také by bylo příznivé, pokud by se podařilo opravit zábradlí. Vím samozřejmě, že ani tento návrh není nejvhodnější, ale asi by to bylo  prozatím nejrychlejší a  nejméně nákladné opatření, když je celá záležitost s mostem tak zapeklitá,“ okomentovala pro redakci Deníku starostka města Lenka Grofová.