Vlídná hnízda jsou místa v obci, která jsou přátelská k malým dětem, jejich maminkám i tatínkům, k lidem toužícím po posezení, odpočinku a možnosti klidného popovídání. Zatím je bohužel dokončena pouze první část parku, ale už existují konkrétní plány, jak dokončit celý projekt.

V první fázi dostaly děti v parku prolézačku a houpačky, obecní úřad ještě rozmístí lavičky. Následovat bude úprava zeleně s odstraněním starých poškozených dřevin. Počítá se i s výsadbou nových dřevin.

K dosavadním úpravám parku došlo i díky grantu Nadace Partnerství. Klub Brouček podává neúnavně další žádosti o dotace, ale zdroje hledá také doma. Proto se v září uskuteční benefiční aukce, jejíž výsledek půjde rovněž na dokončení projektu parku Na Rynku.

Maminky z klubu Brouček už inspirovaly jiné rodinné kluby v okolí, které si do Moravské Nové Vsi jezdí pro radu, když se chtějí ve svých obcích rovněž zapojit do občanského dění.

(zla)